Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a portálunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen portál oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen portál hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

A Hungaro Flotta Kft., a smartnavon.com weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:

Hungaro Flotta Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83.
H-1095 Budapest, Ipar u. 11. 3. em. 3.

3. Elérhetőség:

info@hungaroflotta.hu

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

(bejelentve, de nyilvántartási számmal még nem rendelkező)

5. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

 1. Név, e-mail cím
 2. A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

8. Az adatkezelés célja:

 1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása hírlevél kiküldése céljából.
 2. A felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva.
 3. Regisztrációja során a felhasználó beleegyezését adhatja abba, hogy a portál adatkezelője és üzemeltetője nem rendszeres időközönként elektronikus marketingüzeneteket juttasson el hozzá elektronikus levélben (eDM). Amennyiben a felhasználó nem kíván ilyen üzenetet kapni, törölheti magát az eDM adatbázisból a kiküldött eDM levelek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót az eDM adatbázisból. Az eDM levelekkel kapcsolatban is fenntartjuk a korábban leírtakat, az azokban szereplő adatokért, információkért semmilyen nemű felelősséget nem vállalunk.
 4. Jelen portálra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a portál fejlesztése, valamint a portálon megjelenő hirdetések pontosabb célzása érdekében használja fel. Jelen portál, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen portál üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
 5. Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
 6. A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról hírlevelet küld a Szolgáltató.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

 1. A személyes adatok törlése:
  A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az adatkezeles@navongps.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 2. Személyre szabott reklámok/tartalmak:
  A felhasználók érdeklődési körének megfelelően, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
 3. Adatfeldolgozó megnevezése:
  DropBy Digital Kft.
 4. Adatfeldolgozó címe:
  1095 Budapest, Ipar u. 11. 3. em. 3.
 5. Adatfeldolgozás megnevezése:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 6. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Hungaro Flotta Kft. tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. 
A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A meg adott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.
 7. Adattovábbítás:
  A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.
 8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatkezeles@navongps.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
 10. Jogérvényesítési lehetőségek:
  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az adatkezeles@navongps.com e-mail címen.
 11. Felhasználói hozzájárulás:
  A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez. A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben az e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által küldött e-mailben a regisztrációt visszaigazoló URL-re, kattint.
 12. Felhasználói adatkezelési hozzájárulás:
  „A navongps.com-ra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató (Hungaro Flotta Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Hozzájárulok, hogy a portál adatkezelője és üzemeltetője nem rendszeres időközönként elektronikus marketingüzeneteket juttasson el hozzám elektronikus levélben (eDM).”
 13. tynt.com
  Lehetővé tesszük harmadik fél, vállalat, köztük a Tynt.com részére, hogy összegyűjtsön bizonyos névtelen információkat, amikor látogatás történik a honlapunkon. Ezek a cégek felhasználhatnak személyazonosításra nem alkalmas adatokat az Ön látogatása során. Ezek a vállalatok jellemzően a cookie-k alkalmazásával gyűjtik az információkat. Ha többet szeretne megtudni a viselkedésalapú reklámozás gyakorlatáról, akkor látogasson el www.networkadvertising.org oldalra.
  További információ: tynt.com

 

Tisztelt Vásárló!

A Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; cégjegyzékszám: 01-09-962488) („Forgalmazó”) ezúton tájékoztatja Önt, hogy a jelen navigációs termékkel („Termék”) összefüggésben az alkalmazott szoftver és térkép felhasználási feltételeiről a www.naviextras.com honlapon tájékozódhat és a felhasználási feltételek tekintetében az e honlapon található aktuális rendelkezések, valamint a szoftver és a térkép jogtulajdonosa által kiadott végfelhasználói szerződéses feltételek (EULA/End-User License Agreement) az irányadóak. Ezen a honlapon találhatóak meg a Termék zavartalan használatához szükséges szoftver és térkép frissítésekről, azok tartalmáról, rendszerességéről, valamint a Termékkel elérhető országok térképeivel kapcsolatos tájékoztatások is.

A terméken található szoftver és térkép OEM (Original equipment manufacturer) licensszel kerül értékesítésére és ennek megfelelően a szoftver és a térkép a hardver egységtől szeparáltan nem használható fel semmilyen módon és nem is árusítható. A hardver egységen található szoftver használata és a bekapcsolási képernyőn található nyilatkozat elfogadása a jogtulajdonosok által kiadott szoftver és térkép végfelhasználói szerződéses feltételek (EULA/End-User License Agreement), valamint a jelen nyilatkozat teljes körű elfogadására vonatkozó ráutaló magatartásnak (Ptk. 6:4. § (3) bekezdés) minősül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Forgalmazó a szoftver és a termékek használatát csak a fenti honlapon leírt felhasználási feltételekkel és terjedelemben tudja biztosítani és a Termékhez kapcsolódó szoftverek és térképek, valamint az ezekhez kapcsolódó frissítések, illetve az esetleges térkép és szoftver hibák, a térkép részletessége, illetve minősége vonatkozásában a szavatossági és kártérítést igényekért a felelősségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-ban foglalt eseteken felül – a lehető legteljesebb mértékben kizárja.

Tisztelettel:
Hungaro Flotta Kft.
Forgalmazó